Poczekaj chwilęładowanie treści

Kladské pomezí dětem, turistická oblast
filtrowanie przez
O projekcie

„Z Plecakiem Wędrowniczkiem po Pograniczu Kłodzkim”

Projekt finansowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. CZ.3.22/3.3.02./13.03697.

Koszty projektu:
687 000 CZK
Termin realizacji:
wrzesień 2013 – sierpień 2014

Produkty projektu:

Zrealizowany projekt będzie miał wpływ na wzmocnienie partnerstwa i współpracy w poszczególnych regionach. Wszystkie działania mają na celu promowanie wspólnych unikalnych wartości przyrodniczych i kulturowych sąsiadujących regionów oraz ich wykorzystania do dalszego rozwoju na obszarach przygranicznych. Projekt przyczyni się do poprawy współpracy z organizacjami zaangażowanymi w rozwój turystyki.

Konferencja – temat: Turystyka Socjalna

W końcowej fazie projektu zorganizujemy konferencję. Zapewnimy udział ekspertów oraz zaprosimy przedstawicieli z szerokiego grona zainteresowanych stron zaangażowanych w turystykę na obszarze Euroregionu Glacensis (administracja publiczna, biznes, organizacje pozarządowe) i społeczności lokalnej. Zapoznamy czeskich i polskich uczestników konferencji z zebranymi doświadczeniami, podsumujemy wyniki działań, ocenimy jakoś

Monitoring, mający na celu ofertę wysokiej jakości usług dla grupy docelowej

Przeprowadzimy monitoring, takich działań jak frekwencja i popularnoś różnych atrakcji turystycznych, korzystanie z dodatkowych usług, satysfakcja z zakresu i jakości świadczonych usług. Działalność opiera się na wybranej strategii projektu koncentruje się na oferowaniu usług dla grupy docelowej (dzieci, młodzież, rodzice z dziećmi). Monitorowanie we współpracy z centrami informacyjnymi 1 raz podczas trwania projektu.

Tablice magnetyczne w centrach informacyjnych Pogranicza Kłodzkiego

Sprzęt w postaci tablic magnetycznych z obrazkowymi magnesami dla wszystkich dwunastu CT, który będzie służyć dzieciom i młodzieży, jako pomoc w orientacji, ofercie i powiązaniu atrakcji turystycznych na Pograniczu Kłodzkim oraz w Hrabstwie Kłodzkim. Tablice magnetyczne, o rozmiarach ok. 130 x 80 cm, będą dostosowane do potrzeb dzieci, które w innowacyjny i zabawny sposób zachęcą do zapoznania się z ciekawostkami Pogranicza Kłodzkiego i Hrabstwa Kłodzkiego.

Czasopismo dla dzieci i młodzieży – prezentacja obszarów turystycznych

Wydanie i dystrybucja specjalnego czasopisma turystycznego dla dzieci i młodzieży. Nowy magazyn będzie w zabawny sposób z wykorzystaniem tekstu, obrazów, quizów, komiksów, gier, zdję, itp. przybliżał dzieciom i młodzieży atrakcyjne miejsca turystyczne na Pograniczu Kłodzkim

Podróżnicza gra dla dzieci i młodzieży

Podstawowym materiałem w podróżniczej grze dla dzieci i młodzieży o nazwie "Plecak Wędrowniczek" jest ilustrowana mapa pokazująca atrakcyjne miejsca, które dzieci mogą zwiedzać. Kolorowa mapa o rozmiarze A2 będzie mieć wiele zastosowań - posłuży, jako mapa dla orientacji, będzie podstawowym materiałem do gry, a także może być umieszczona na ścianie na pamiątkę zwiedzonego terenu. Po zebraniu pięciu naklejek mały gość zostanie nagrodzony w jednym z centrów informacyjnych materiałem promocyjnym. Po zebraniu 16 naklejek otrzyma plecak.

Nowa strona internetowa Pogranicza Kłodzkiego dla dzieci i młodzieży

Osobna strona będzie zawierać:

  1. Informacje na temat atrakcji turystycznych, atrakcyjnie opracowanych dla dzieci i młodzieży
  2. Szczegółowe wskazówki na temat wycieczek, atrakcji i wydarzeń, które będą zrealizowane w sposób przejrzysty, pozwalający na szybkie wyszukiwanie
  3. zabawy, które będą zarazem edukowały i pomagały wzbudzić zainteresowanie dotyczące historii i atrakcji Pogranicza Kłodzkiego i Hrabstwa Kłodzkiego.

Reklamowy materiał promocyjny

Bloki, latające talerze, plecaki będą rozdawane, jako nagrody dla dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi za udział w grze „Plecak Wędrowniczek“.

Kontakt

Kladské pomezí, o.p.s.
Karlovo náměstí 179
547 01 Náchod

tel./fax: +420 602 190 198
e-mail: info@kladskepomezi.cz
www.kladskepomezi.cz

Sat

Pobierz