Chvilku strpenínačítám obsah

Kladské pomezí dětem, turistická oblast
Filtrování podle
O projektu

„S toulavým baťohem do Kladského pomezí”

Financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. CZ.3.22/3.3.02./13.03697.

Náklady projektu:
687 000 Kč
Realizace projektu:
září 2013 – srpen 2014

Výstupy projektu:

Realizovaný projekt bude mít dopad na posílení partnerství a spolupráce v daných regionech. Veškeré aktivity jsou určeny ke společné propagaci unikátních přírodních a kulturních hodnot se sousedících regionů a jejich využití pro další rozvoj příhraniční oblasti. Díky projektu dojde ke zlepšení spolupráce organizací, zabývajících se rozvojem cestovního ruchu.

Konference – téma sociální turistika

V konečné fázi projektu uspořádáme konferenci. Zajistíme účast odborníků z řad profesionálů a pozveme zástupce širokého spektra subjektů působících v oblasti cestovního ruchu na území Euroregionu Glacensis (veřejná správa, podnikatelé, NNO) a také místní veřejnost. České a polské účastníky konference seznámíme s nabytými zkušenostmi, shrneme úspěšnost aktivit, zhodnotíme kvalitu spolupráce a partnerství v rámci projektu.

Monitoring, zaměřený na nabídku a kvalitu služeb, pro danou cílovou skupinu

Zmonitorujeme např. návštěvnost a oblibu jednotlivých turistických míst, využití doplňkových služeb, spokojenost s nabídkou a kvalitou poskytovaných služeb. Aktivita vychází ze zvolené strategie daného projektu, zaměřuje se na nabídku služeb pro danou cílovou skupinu (děti, mládež, rodiče s dětmi). Monitoring provedeme ve spolupráci s informačními centry 1 x za projekt.

Magnetické tabule v informačních centrech Kladského pomezí

Vybavení všech dvanácti IC magnetickými tabulemi s malovanými magnetky, které budou sloužit dětem i mládeži, jako pomůcka k orientaci, nabídce a propojenosti turistických cílů v Kladském pomezí a v Kladském hrabství. Magnetické tabule, velikosti cca 130 x 80 cm, budou přizpůsobeny dětským potřebám a nabídnou netradiční a zábavnou formou pozvání za zajímavostmi Kladského pomezí a Kladského hrabství.

Časopis pro děti a mládež – prezentace turistické oblasti

Vydání a distribuce speciálního cestovatelského časopisu pro děti a mládež. Nový časopis bude hravou formou pomocí textů, obrázků, kvízů, komiksů, soutěží, fotografií atd., přibližovat dětem a mládeži nabídku atraktivních turistických cílů v Kladském pomezí.

Cestovatelská hra pro děti a mládež

Základním materiálem pro zábavnou cestovatelskou hru pro děti a mládež s názvem „Toulavý baťoh“, je ilustrovaná mapa s vyznačením atraktivních míst, která mají děti navštívit. Barevná mapa velikosti A2 bude mít více využití – poslouží jako mapa k orientaci, bude základním materiálem ke hře a navíc se může umístit na zeď, jako vzpomínka na navštívené území. Po předložení pěti samolepek bude malý návštěvník odměněn v některém z informačních center odměněn propagačním materiálem. Za sesbírání 16 samolepek získá batoh.

Nové webové stránky Kladského pomezí pro děti a mládež

Samostatná webová stránka bude obsahovat:

  1. Informace o turistické oblasti, které budou speciálně zpracovány do formy přitažlivé pro děti a mládež
  2. Konkrétní tipy na výlety, turistické cíle a akce, které budou přehledně zpracované, umožní rychlé vyhledávání
  3. Zábavné aktivity, které budou zároveň vzdělávací a napomohou ke vzbuzení zájmu o historii a zajímavosti v Kladském pomezí a Kladském hrabství

Propagační materiály reklamní

Bloky, létající talíře, batohy budou rozdávány jako odměna dětem, mládeži a rodinám s dětmi za účast ve hře „Toulavý baťoh“.

Kontakty

Kladské pomezí, o.p.s.
Karlovo náměstí 179
547 01 Náchod

tel./fax: +420 602 190 198
e-mail: info@kladskepomezi.cz
www.kladskepomezi.cz

Sat

Ke stažení